# Версия 0.5.0

# Ново

# Дизайн

 • Изцяло нов дизайн

# Фунционалности

 • Копиране на документи
 • Създаване на документ, на базата на други документи

# Обновени

 • Полета за допълнителна информация във формите за създаване
 • Търсене в линиите на документа ( в екраните с детайли )
 • Странициране на линиите на документа
 • Избираеми филтри за търсене в списъците с документи
 • Избираеми колони в списъците с документи
 • Подобрена валидация във формата за създаване на документи
 • Разделяне на списъците с документи по тип
 • Препратките към страниците с детайли са пеместени в първата колона на списъците
 • Добавени по-стриктни правила във формите за снипети

# Поправени грешки

 • Множество подобрения по работата на платформата