# Основни концепции

# Работни среди

Работните среди предлагат персонализиран поглед на платформата. Те са съвкупност от правила и правомощия настроени според нуждата на клиента.

Всеки потребител може има няколко работни среди, с различна роля във всяка.

Работната среда, винаги е обвързана с един клиент.

Пример

Иван е счетоводител, който притежава малка компания, наречена "Счетоводство' ООД. Както неговата компания, така и тази на клиента му "Строител" ООД са клиенти на платформата.

"Счетоводство" ООД има една работна среда, в която Иван има пълен достъп. Той може да създава и преглежда документи от и за компанията.

"Строител" ООД има две работни среди.

Първата е настроена за пълен достъп, предназначена за служители на фирмата. Те могат да създават и преглеждат документи.

Втората разрешава само четене. Тя е предназначена за Иван, като счетоводител на "Строител" ООД. Той може да преглежда документи ( фактури ), да сваля техните презентации като PDF, но не може да създава документи.

Щом договорът на Иван изтече, той може да бъде премахнат от счетоводната работна среда на "Строител" ООД и повече няма да може да достъпва техни документи.

# Потоци

Потоците са съвкупност от стъпки, през които преминават документите. Те са изключително гъвкави и могат да отговорят на най-сложните бизнес нужди. Всеки клиент може да има един или няколко потока според неговите изисквания.

Пример

"Строител" ООД има два потока:

  • Един за архивиране на документи - изискването е просто: всички документи изпратени по този поток трябва просто да бъдат запазени на платформата за справка.

  • Един за изпращане на документи към партньорите си - изискването е малко по-сложно: всички документи изпратени по този поток, трябва да бъдат проверени за задължителна информация, трябва да им се създаде PDF и да бъде изпратен по електронна поща.

# Документи

Документите са транзакции на платформата. Те се различават по тип. Често срещани типове са Фактури, Поръчки, Кредитни известия и т.н.

# Стъпки

Стъпките са действия, извършени от платформата за всеки документ. Пример за често използвана стъпка е създаването на PDF. Стъпките са част от настройките на потоците.