hero

MGT Connect

Свържете биснесът си. Изпращайте и получавайте фактури, поръчки и много други!

Виж ръководството

Интуитивна и бърза

Бърза обработка, винаги достъпна, лесна за употреба.

В облака

Достъпвайте документите си по всяко време и от всякъде.

Гъвкавост

Гъвкавостта на платформата ни позволява да добавяме нови услуги, според нуждите на клиента.

Фактури, поръчки и други

MGT Connect предлага лесен начин за създаване, интеграция и архивиране на електронни фактури, поръчки и много други документи.

Работни среди

Позволява управление на потребите и достъпа им до документи спрямо нуждите на бизнеса.

Пайплайн

Позволява специфични правила за обработката на електронни документи - проверка на формат, правни проверки, бизнес правила, автоматизирано отхвърляне или одобряване на документи, интеграция с ERP системи и още.

# Контакти

Ако имате желание да научите повече за нашите услуги и цени, свържете се с нас на имейл адрес commercial@mgt-connect.com